ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Χρησιμοποιώντας τις γαντόκουκλες παίξαμε στο μάθημα των Ελληνικών τους μύθους του Αισώπου,  που επεξεργαστήκαμε στο βιβλίο της Γλώσσας, ¨

«Ο λαγός και η χελώνα»

«Ο κόρακας και η αλεπού»

«Η αλεπού και ο λέλεκας»

…..και το μάθημα έγινε πολύ ενδιαφέρον και διασκεδαστικό!

Συγγραφέας: 
mchorian