Κάδοι ανακύκλωσης με πλαστικά μπουκάλια

Δημιουργία κάδων ανακύκλωσης με χρησιμοποιημένα πλαστικά μπουκάλια!!

Συγγραφέας: 
Dilinata