Δημιουργία παραμυθιού

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Litter less” που εκπονεί το σχολείο μας, οι μαθητές της Δ2 τάξης, με τη  δασκάλα τους, κ. Αικ. Αραμπατζή, έγραψαν και εικονογράφησαν το δικό τους παραμύθι με τίτλο: «Ο Μπουκαλένιος και η Ανακύκλωση». Επίσης την περίληψή του την παρουσίασαν με την τεχνική του εικονοπαραμυθιού.

Παράλληλα, το ίδιο παραμύθι το μετέφρασαν στα Αγγλικά, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Αγγλικών κ. Αικ. Μιχαήλ.

http://online.pubhtml5.com/aoii/bqws/

Συγγραφέας: 
24dimk