Ανακύκλωση μπαταριών στο Σχολείο

Το Σχολείο μας , κάνει Ανακύκλωση μπαταριών , σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ, που μας παρέχει τον κάδο Ανακύκλωσης και φροντίζει για το άδειασμα του ειδικού  κάδου.Όλοι γνωρίζουμε πόσο επιβαρύνουν το Περιβάλλον οι Μπαταρίες , και αν σκεφτούμε ότι σε κάθε σπίτι βρίσκονται κατά μέσο όρο 78 μπαταρίες το χρόνο , καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είνα αυτή η Περιβαλλοντική Δράση.

 

Συγγραφέας: 
kirios