Συμμετοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου στη δράση Let's do it!

Στις 13 Απριλίου 2016 όλο το σχολείο συμμετείχε πολύ ενεργά στη δράση Let's do it! και ιδού τα αποτελέσματα στη σύγκριση του πριν και μετά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Η Δ/ντρια του 3ου Δ.Σ. Ρόδου

Στουππή Τσαμπίκα

Συγγραφέας: 
3ο Δημοτικό Σχο...