Συμμετοχή στη «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού» και στην εκστρατεία καθαρισμού “Let’s Do It Greece” 17 Απριλίου 2016.

Εθελοντικός Καθαρισμός τμήματος του Λιμανιού της Πόλης μας, ανάμεσα στο Εμπορικό της Λιμάνι και στη Μαρίνα, Περιοχή Μακρύ Γιαλού, με συμμετοχή γονέων.
Καθαρισμός Σχολικής Αυλής
 Εθελοντικός Καθαρισμός Πάρκου της Πόλης μας (Πάρκο Καραπαναγιώτη).
Εντοπισμός Περιβαλλοντικών Προβλημάτων στην γειτονιά του Σχολείου.

Στα πλαίσια της «Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού» η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνδιοργάνωσε την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 Πανελλήνια Περιβαλλοντική Δράση «Let’s do it Greece 2016». Δηλώσαμε συμμετοχή στη Δράση «Let’s do it Greece 2016» και με σκοπό οι μαθητές μας να αναπτύξουν κοινωνικά προσανατολισμένη περιβαλλοντική συνείδηση οργανώσαμε και υλοποιήσαμε ποικίλες βιωματικές δράσεις.

 Στόχος: Να παρατηρούν το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, να εντοπίζουν τα προβλήματα της κάθε περιοχής, να προτείνουν λύσεις και να προβαίνουν στην υλοποίησή τους, ώστε να αποκτήσουν ενεργή περιβαλλοντική συμμετοχή ως αυριανοί ενήμεροι, ενεργοί, ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

 1) Καθαρισμός Σχολικής Αυλής. 

2) Εντοπισμός Περιβαλλοντικών Προβλημάτων στην γειτονιά του Σχολείου.

3) Εθελοντικός Καθαρισμός Πάρκου της Πόλης μας (Πάρκο Καραπαναγιώτη).

4) Εθελοντικός Καθαρισμός τμήματος του Λιμανιού της Πόλης μας, ανάμεσα στο Εμπορικό της Λιμάνι και στη Μαρίνα, Περιοχή Μακρύ Γιαλού, με συμμετοχή γονέων.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζοντας την εθελοντική προσπάθεια των μικρών μαθητών, τους απένειμε σχετικό βραβείο συμμετοχής.

Συγγραφέας: 
evahatzi62@gmail.com