Κάτοικοι της πόλης-πολίτες του κόσμου

Οι μαθητές/τριες θα ανιχνεύσουν, θα κατανοήσουν και θα αναδείξουν:

Πώς οι καθημερινές μας επιλογές μέσα στην πόλη επηρεάζουν το περιβάλλον μακριά από αυτή

Επίσης θα αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές με μικρότερο αντίκτυπο στο τρίπτυχο περιβάλλον-κοινωνία-οικονομία

Συγγραφέας: 
PLatsoudis