Καθαρισμός Σχολικής Αυλής - Καταμέτρηση Απορριμμάτων

Με την έναρξη των δράσεων μας για την εκστρατεία: "Litter Less" αποφασίσαμε να καθαρίσουμε τη σχολική αυλή, για να δούμε το είδος και τον αριθμό των σκουπιδιών μας, ώστε να ξέρουμε πώς και τι δράσεις θα σχεδιάσουμε προκειμένου να αλλάξουμε στάση και να αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση.

Συγγραφέας: 
NikiDiakogeorgiou