Κατασκευή σαπουνιού στο Σχολείο - επαναχρησιμιοίηση λαδιού

Η Περιβαλλοντική ομάδα της Δ΄ τάξης του Σχολείου μας , συγκέντωσαν τα παλιά λάδια από το σπίτι (από το τηγάνισμα) και δημιούργησαν στο Σχολείο σαπόύνι , επαναχρησιμοποιώντας έτσι το παλιό λάδι.Στη συνέχεια το έβαλαν σε όμορφη συσκευασία.

Συγγραφέας: 
kirios