ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σε όλους τους μαθητές του σχολείου μοιράστηκαν ερωτηματολόγια δύο τύπων.Στους μαθητές των Β,Γ΄,Δ τάξεων δόθηκαν ερωτήματα σχετικά με την αυλή.Στις μεγαλύτερες τάξεις τα θέματα αφορούσαν το νερό και την ανακύκλωση.

Τα παιδιά έδωσαν εξαιρετικές απαντήσεις και σημείωσαν όλα τα προβλήματα που έχει η σχολική μας αυλή.Συγχρόνως,αφουγκραστήκαμε τις επιθυμίες τους και θα προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε.(περισσότερα λουλούδια,βότανα και δέντρα, περισσότερα παιχνίδια, γήπεδο ποδοσφαίρου, λιγότερα σκουπίδια, προθυμία για ανακύκλωση)

Συγγραφέας: 
Όλγα