ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ

Τα παιδιά μέσα από τα ερωτηματολόγια -που μοιράστηκαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς-εντόπισαν όλα τα προβλήματα:

- Δεν υπάρχουν αρκετοί κλειστοί κάδοι σκουπιδιών,με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να παρασύρονται από τους δυνατούς ανέμους.(Προμηθευτήκαμε 7 κλειστούς κάδους)

-Δεν υπήρχε κάδος ανακύκλωσης.( Προμηθευτήκαμε κάδο ανακύκλωσης από τον δήμο)

-Καμία τάξη δε συμμετείχε σε πρόγραμμα ανακύκλωσης.(Όλες οι τάξεις του σχολείου, από την Α -ΣΤ, συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ''litter less'' και μάλιστα, ζυγίζεται το χαρτί)

- Δεν υπήρχε χρώμα στην αυλή μας,κυριαρχούσε το γκρι και το άσπρο. Ανάγκη για δεντροφύτευση.(Αυτή η ανάγκη υλοποιήθηκε μέσα από την πολύ πετυχημένη και οργανωμένη δεντροφύτευσή μας στην αυλή του σχολείου μας)

 - Δεν ακούγονταν  ήχοι πουλιών.(Κατασκευή ταΐστρας)

-Περισσότερα παιχνίδια(Δημιουργία πρώτου επιδαπέδιου παιχνιδιού)

-Εξοικονόμηση νερού ( Όλες οι βρύσες του σχολείου είναι με αισθητήρα κίνησης και το πότισμα γίνεται αυτόματα)

 

Συγγραφέας: 
Όλγα