1ο Φεστιβάλ Δομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου

Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Δομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου, όπου παρουσιάσαμε τις δράσεις του σχολείου μας.

Συγγραφέας: 
NikiDiakogeorgiou