Σχολικός Κήπος: Δημιουργία Αφίσας

Συμμετείχαμε στον διαγωνισμό αφίσας του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της
Δ/νσης Α/θμιας ​ Εκπ/σης Λέσβου, με Θέμα : "Ονειρεύομαι την σχολική μου αυλή" 

Συγγραφέας: 
evahatzi62@gmail.com