Παιχνίδια στην αυλή

Δημιουργήσαμε μια παιχνιδοαυλή, φτιάχνοντας στο δάπεδο της αυλής σκάκι , φιδάκι ,κουτσό,τρίλιζα.

Στόχος η ευεξία των παιδιών, η προβολή της συλλογικότητας ,η αποτελεσματικότητα τήρησης κανόνων που συναποφασίζονται ,η γνωριμία με παιχνίδια που ενισχύουν την επικοινωνία και οξύνουν τη σκέψη , η ελαχιστοποίηση ατυχημάτων ή λεκτικών – σωματικών συγκρούσεων ,βίαιων συμπεριφορών στα διαλείμματα.

Συγγραφέας: 
93dimath