Η ώρα της γης

Τα νήπια με τη δημιουργία μιας όμορφης αφίσας, μας θυμίζουν, την ευθύνη που έχουμε οι ενήλικες για την προστασία του περιβάλλοντος και το δικαίωμά τους να ζήσουν και να χαρούν αυτό τον πλανήτη.

Συγγραφέας: 
1ο Νηπιαγωγείο ...