ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ Σ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Το σχολείο μας το σχ. έτος 2015-2016 συμμετέχει στο πιλοτικό  πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ στο οποίο συμμετέχουν 60 σχολεία από όλη την Ελλάδα

                                             εθελοντισμός

                                                                    αλληλεγγύη

"Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας της ενεργού πολιτειότητας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στα παιδιά και στους νέους, καλλιεργώντας πηγαίες και βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής προσφοράς με βιωματικές προσεγγίσεις.

Το έργο υλοποιείται από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη και περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και πολυμορφικού υλικού για τα σχολεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δημιουργία σχολικού δικτύου για τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δραστηριοποιούνται στο σχολικό δίκτυο “Νοιάζομαι και Δρω” 60 σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Για την υλοποίηση του έργου συμπράττουν το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα οποία χρηματοδοτούν τη δημιουργία του υλικού, την επιμόρφωση εκπαιδευτών και την πιλοτική δοκιμή του σε 60 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα,το οποίο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας είναι εθελοντική και δε συνεπάγεται καμία δαπάνη για το δημόσιο.

Εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που αναλαμβάνεις με τη δική σου ελεύθερη βούληση, για να βοηθήσεις σε καταστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη.

 

Δεν αμείβεσαι για τη δραστηριότητά σου με χρήματα, αλλά ούτε με κάποιον άλλο τρόπο.
Στον εθελοντισμό αναλαμβάνεις τη δέσμευση προς αυτόν που βοηθάς να προσφέρεις υποστήριξη για όσο χρόνο χρειάζεται, αξιοποιώντας τον δικό σου ελεύθερο χρόνο, τις ικανότητές σου, τις γνώσεις σου.
Μέσα από την εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να αποκτήσεις νέες γνώσεις, φίλους, εμπειρίες, που θα σε βοηθήσουν στη ζωή σου.                                                                                                                                        πηγή :http://noiazomaikaidrw.gr/

 

 

 

Συγγραφέας: 
93dimath