Σε ένα μοναδικό υδάτινο Οικοσύστημα -Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Στις Αλυκές

Σε ένα υδάτινο οικοσύστημα υψηλής βιολογικής και οικολογικής αξίας - Στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου παράγεται το 60% της εγχώριας παραγωγής αλατιού

Συγγραφέας: 
kirios