Ενημέρωση για το Πρόγραμμα

Την ενημέρωση όλων των τμημάτων την ανέλαβε η Ε' Τάξη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αξιοποιώντας το ίδιο υλικό για πολλές χρήσεις, είτε για το σκοπό που κατασκευάστηκε είτε για κάποιον άλλο σκοπό, μειώνουμε τις σπατάλες σε ενέργεια και περιορίζουμε τη ρύπανση.

  • Κανόνες και διαδικασία τήρησης καθαριότητας
  • Ανακυκλώσιμες και μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες
  • Ανακάλυψη μεθόδων για τον περιορισμό των σκουπιδιών
  • Εφαρμογή τεχνικών για τη δημιουργία ανακυκλωμένου χαρτιού
Συγγραφέας: 
2dim-galats