ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Δημιουργία αφίσας - οι κανόνες του καλού ανακυκλωτή!!!!!

Τα παιδιά σχεδίασαν και ζωγράφισαν την αφίσα.. Βρήκαν οδηγίες για να μάθουμε να ανακυκλώνουμε σωστά, τις γράψανε στους υπολογιστές του σχολείου μας και δημιουργήσαμε τον οδηγό του καλού ανακυκλωτή όπου τον μοίρασαν σε όλα τα παιδιά του σχολείου!!!!!

Συγγραφέας: 
2dimlesvou