"Οικολογικά Σχολεία" και Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στις 25-27 Σεπτέμβρη του 2015, στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι συμφώνησαν πάνω στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SustainableDevelopmentGoals) για το 2015-2030. Όρισαν το 2015 ως έτος-σταθμό για την αειφορία (sustainability), καθώς η μεταρρυθμιστική ατζέντα με τους ανθρωποκεντρικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων. Οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές διαστάσεις των 17 Στόχων επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια, την πείνα, τις ασθένειες, το φόβο, τη βία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική προστασία, ευημερία, ασφάλεια, το βιώσιμο περιβάλλον και την ενέργεια.

Για να δείτε πως μπορείτε να συνδέσετε το θέμα που έχετε επιλέξει με κάποιον ή κάποιους από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης , παρακαλώ πατήστε εδώ.

Theodora