Λειτουργία Διεθνών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ για το 2023-2024

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συντονίζει τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 τα παρακάτω 3 Διεθνή Δίκτυα-Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία και σας καλούμε να συμμετέχετε:

Α) Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Θεματικές ενότητες: Απορρίμματα, Νερό, Ενέργεια, Αυλή σχολείου κ.α.). Το Δίκτυο συντονίζεται από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας.

Β) Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Δίκτυο συντονίζεται από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Γ) Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το Δίκτυο συντονίζεται από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας.

Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διαρκούν από μία έως δύο σχολικές χρονιές, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. Τα δίκτυα συντονίζονται από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education-FEE), με έδρα την Κοπεγχάγη και με μέλη σε 81 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία των δικτύων και πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτά.

Χριστίνα