Καμπάνια Litter Less Plus -Δράση ενάντια στη ρύπανση !

Το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE, διεθνής συντονιστής των Δικτύων ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία», «Μαθαίνω για τα Δάση» και «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», υλοποιεί τη χρονιά 2023 τη Διεθνή Καμπάνια Litter Less Plus.

Η Καμπάνια Litter Less Plus είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης διάρκειας ενός έτους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ρύπανσης σε παγκόσμια κλίμακα! Θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, με έμφαση στη μείωση των απορριμμάτων και των αόρατων ρύπων, ενθαρρύνοντας μια πιο υπεύθυνη κατανάλωση (και παραγωγή) πραγμάτων και ακολουθώντας μια πιο κυκλική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο τα σπίτια, τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και οι κοινότητές μας λειτουργούν.

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορα διαδικτυακά σεμινάρια, κουίζ και τις ετήσιες Παγκόσμιες Ημέρες Δράσης. Εκτός από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού σχεδίου μαθήματος, το FEE προσφέρει επίσης επιχορηγήσεις σε σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν ένα έργο κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι δραστηριότητες θα υποστηρίζονται από οδηγίες και πόρους που θα βοηθήσουν εσάς και τους συνομηλίκους σας να υιοθετήσετε έννοιες της κυκλικής οικονομίας στον τρόπο που ζείτε και εργάζεστε, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπό σας στο περιβάλλον.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καμπάνια και το πώς μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή, μπορείτε να βρείτε εδώ : https://www.fee.global/litterlessplus-about

Χριστίνα