Φόρμα Αναφοράς δράσεων, σχολική χρονιά 2021-2022

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του δικτύου τη σχολική χρονιά 2021-2022 και να την αποστείλουν στο education@eepf.gr έως και τις 8/7/2022.

Χριστίνα