Ετήσια συνάντηση εθνικών χειριστών του Δικτύου «Θετικές δράσεις για το μέλλον της Εκπαίδευσης», Παρίσι

Από τις 17-11 ως τις 20-11-2017 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η ετήσια συνάντηση Εθνικών Χειριστών του Διεθνούς Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία». Τη συνάντηση φιλοξένησε η γαλλική οργάνωση «Teragir» και ξεκίνησε την Παρασκευή με ένα γεύμα υποδοχής και καλωσορίσματος των συμμετεχόντων. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τους Σταμάτη Σκαμπαρδώνη, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΕΠΦ και τη Θεοδώρα Πολυζωίδου, υπεύθυνη συντονισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕΠΦ.

Η ετήσια συνάντηση έφερε τον τίτλο «Θετικές δράσεις για το μέλλον της Εκπαίδευσης» και η έναρξη της πραγματοποιήθηκε με χαιρετισμό της Laura S. Hickley, μέλος του Δ.Σ. του FEE, που ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τόνισε ότι αυτή η συνάντηση είναι η πολυπληθέστερη σε συμμετοχές απ’ όλες όσες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του μέλους της γαλλικής οργάνωσης που φιλοξένησε τη συνάντηση ο οποίος αναφέρθηκε στις διασυνδέσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων, στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους της οικολογικής κρίσης ενώ δεν έλειψε η αναφορά στην αναγκαιότητα αλληλεγγύης και συνεργασίας για την επίτευξη των 17 στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Daniel Schaffer, FEE CEO, αναφερόμενος στη συνεχή αύξηση του αριθμού των οργανώσεων και χωρών που εντάσσονται στα προγράμματα του FEE. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αναφέρθηκε στις ενέργειες προώθησης των 17 Στόχων μέσα από συμπράξεις με σχετικούς φορείς, ΜΚΟ και Υπουργεία. H Brid Conneely, Διεθνής Χειρίστρια του Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» τόνισε πως τα θέματα της ατζέντας προέκυψαν μετά από την ανατροφοδότηση της προηγούμενης ετήσιας συνάντησης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η εφαρμογή “Filgood” στο πλαίσιο της Θεματικής του Προγράμματος : «Ποιότητα ζωής και ευημερία», που αποτελεί μια καινοτόμο διαδικτυακή βάση δεδομένων όπου μετά από συμπλήρωση των ανώνυμων σχετικών ερωτηματολογίων, συγκεντρώνονται πληροφορίες για την ποιότητα της διατροφής, ύπνου, και στοιχείων που αφορούν το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών. Μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορεί να γίνει σύγκριση δεικτών μεταξύ σχολείων και μεταξύ σχολείου και αντίστοιχων εθνικών ερευνών ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί έχουν μια καλύτερη εικόνα του μαθητικού πληθυσμού της τάξης ώστε να οργανώνουν το μάθημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. (βλ. http://www.educationsolidarite.org/en/actualite/filgood-participatory-di...)

Οι εκπαιδευτικοί του “Emile Baudot school”, σχολείο της Γαλλίας του οποίου ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται από παιδιά προερχόμενα από χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας αξιολόγησης μετά την εφαρμογή του Προγράμματος των «Οικολογικών σχολείων» εστιασμένο στο θέμα: «Ποιότητα ζωής και ευημερία». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την εφαρμογή του προγράμματος επετεύχθη μείωση λεκτικής και σωματικής βίας μεταξύ των μαθητών, αύξηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, οι μαθητές άρχισαν να κάνουν περισσότερες υγιεινές επιλογές και οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίζουν διαφορετικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το «We eat responsibly project», μια δράση στο πλαίσιο του δικτύου που στηρίχθηκε στη συνεργασία Βουλγαρίας, Λετονίας, Ρουμανίας και Σλοβενίας και στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης των μαθητών για τα διατροφικά και καταναλωτικά πρότυπα. Οι εισηγητές της παρουσίασης πρότειναν την ένταξη του θέματος της διατροφής στις επίσημες θεματικές του Προγράμματος. Ακολούθησε δραστηριότητα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εθνικών χειριστών για το θέμα «Υγεία και Ευημερία». Ο Barry McGonigal εκ μέρους του FEE παρουσίασε τη σύσταση ενός ημερολογίου του Προγράμματος που θα περιέχει τις εθνικές δράσεις που έχουν οριστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και την επανέναρξη των «Ημερών Παγκόσμιας Δράσης» δηλώνοντας ότι οι επόμενες έχουν οριστεί από τις 16 ως και τις 22 του Απρίλη 2018. Η Margarida, χειρίστρια του Προγράμματος στην Πορτογαλία αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας των «Ημερών Παγκόσμιας Δράσης» στην Πορτογαλία και στις δυνατότητες βελτίωσης των δράσεων.

Το θέμα «Μαρίνες και Ακτές» ακολούθησε στην ατζέντα των παρουσιάσεων και των συζητήσεων. Ο Daniel Schaffer εισηγήθηκε την ανάγκη σύμπραξης και συνεργασιών μεταξύ διεθνών οργανισμών και τοπικών φορέων για την ανάδειξη του ζητήματος της ρύπανσης των θαλασσών και ακτών από πλαστικά απορρίμματα. Εκπρόσωπος της οργάνωσης «An Taisce» παρουσίασε σχετικές δράσεις που λάβαν χώρα και στόχευαν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τη Θαλάσσια ρύπανση. Εκπρόσωποι της UNESCO και του UNEP παρουσίασαν αντίστοιχα το έργο των δυο φορέων για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Η Marvic, χειρίστρια του Προγράμματος στη Μάλτα αναφέρθηκε στ διοργάνωση της «Βουλής των Παιδιών» όπου μαθητές και μαθήτριες τοποθετήθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα παρουσία βουλευτών. Η βραδιά έκλεισε με τη διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης σχολείων με την πράσινη σημαία, στο δημαρχείο του Παρισιού, ενώ το παρόν έδωσαν εκπαιδευτικοί, γονείς, εκπρόσωποι του δήμου, εκπρόσωποι υπουργείων και χορηγοί.

Οι παρουσιάσεις της δεύτερης ημέρας ξεκίνησαν με αυτή της Olivia Copsey εκ μέρους του IOC που αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας «μετασχηματιστικής εκπαίδευσης» που περικλείει τα συστήματα σκέψης, την κριτική σκέψη, τη διεπιστημονικότητα, τις συμπράξεις, την κοινωνική μάθηση και οικοδομεί συνεργασίες. Αναφερόμενη στη σημασία της επικέντρωσης στην «ποιοτική εκπαίδευση» τόνισε ότι το ειδικό βάρος των εκπαιδευτικών θεμάτων θα έπρεπε να πέφτει στα ζητήματα που αφορούν την αειφορία, τη κοινωνική δικαιοσύνη και την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη έναντι των εκπαιδευτικών θεμάτων που προωθούν τις αξίες του οικονομικού ανταγωνισμού. Διαδέχθηκαν παρουσιάσεις που αφορούσαν τη μέθοδο project στην εκπαίδευση και το ρόλο του δάσκαλου-εμψυχωτή που λειτουργεί διευκολυντικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Laura Hickley, εκ μέρους του FEE συντόνισε ένα αρκετά χρήσιμο εργαστήριο για το ζήτημα της εξεύρεσης πόρων στα προγράμματα και δήλωσε διατεθειμένη να ανταποκριθεί προσωπικά σε κάθε συμμετέχοντα σχετικά με τις προτάσεις του. Ακολούθησε συζήτηση σε ομάδες εργασίας σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος και τα κριτήρια απονομής της «πράσινης σημαίας» στα σχολεία. Ως αποτέλεσμα της συζήτησης φάνηκε ότι οι χώρες μπορεί να έχουν διαφορετικό τρόπο απονομής των βραβείων καθώς κάποιες από αυτές απονέμουν βραβεία ανά έτος, διετία, πενταετία κ.ο.κ αλλά ακολουθείται πάντα ένα σύστημα καταγραφής της πορείας που ακολουθούν τα σχολεία. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας επεξεργάστηκαν το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο Michael John O’Mahony μίλησε για την έρευνα στην εκπαίδευση και τη σημασία συμπερίληψης ποιοτικών και όχι μόνο ποσοτικών μεταβλητών σε αυτή. Ο Hak van Nispen εκ μέρους της Ολλανδίας ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν σχολεία από: Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία και Σουηδία, στοχεύοντας στη δημιουργία εφαρμογής μέσω της οποίας οι ίδιοι οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθούν τις «επιδόσεις» τους σε ζητήματα που σχετίζονται με το οικολογικό τους αποτύπωμα. Η Nicole Andreou, εκ μέρους του FEE παρουσίασε το podio.com στο οποίο λειτουργεί η πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για το Πρόγραμμα σε διεθνές επίπεδο. Η Lee Wray Davis αναφέρθηκε στην προσπάθεια δικτύωσης των οικολογικών σχολείων ανά τον κόσμο. Την περσινή σχολική χρονιά πάνω από 350 οικολογικά σχολεία από 38 χώρες έλαβαν μέρος σε δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας.

Στη συνέχεια η συνάντηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα των «φυσικών καταστροφών» που συνεχώς αυξάνονται ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής και στη διερεύνηση της δυνατότητας που μπορούν να λάβουν τα «οικολογικά σχολεία» ως χώροι εκπαίδευσης και παροχής άμεσης βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Ύστερα η συζήτηση μετατέθηκε στην ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τον εορτασμό των 25 ετών της λειτουργίας του Προγράμματος. Οι επικρατέστερες προτάσεις θα αναρτηθούν διαδικτυακά ενώ οι χώρες καλούνται να λάβουν και δικές τους πρωτοβουλίες σχετικά με την επέτειο.

Τελευταία θεματική προς παρουσίαση ήταν, η δυνατότητα επέκτασης του Προγράμματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 2003 και με πρωτοβουλία μαθητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, άρχισε να αναπτύσσεται σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο η επέκταση του Προγράμματος στα πανεπιστήμια. Μέχρι σήμερα 90 πανεπιστημιακά τμήματα από 14 χώρες εφαρμόζουν το Πρόγραμμα με τις απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές.

Η συνάντηση έκλεισε με την ανακοίνωση της επόμενης φιλοξενούσας χώρας που θα είναι η Ιρλανδία.

Χριστίνα