Επετειακή διακήρυξη για τα 25 χρόνια "Οικολογικά Σχολεία"

H επετειακή για τα 25 χρόνια "Οικολογικά Σχολεία", διακήρυξη αποτελεί τη δέσμευση μας στην ανάπτυξη του προγράμματος από τις 68 χώρες σε κάθε χώρα του κόσμου, βοηθώντας και ενδυναμώνοντας νέους ανθρώπους να προβούν σε θετικές πράξεις για ένα αειφόρο μέλλον για όλους.
Ήρθε η ώρα για τα επόμενα 25 χρόνια!

Theodora