Διεθνής συνεργασία σχολείων για το 2022-2023

Αν ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με σχολείο που συμμετέχει στην παγκόσμια οικογένεια των Οικολογικών Σχολείων, να ανταλλάξετε ιδέες, εμπειρίες και να συνεργαστείτε πάνω σε ένα κοινό περιβαλλοντικό θέμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα που θα βρείτε εδώ https://www.ecoschools.global/international-collaboration .

 

Χριστίνα