Από τις δράσεις των σχολείων του δικτύου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε διάφορα στιγμυότυπα από τις δράσεις των σχολείων που συμμετέχουν στο διεθνές δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Οικολογικά Σχολεία".

esweb