Ανακοίνωση Δ.Εκστρατείας "Litter Less" 2015-2016-Δήλωση Συμμετοχής

Προς τον/την Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό
που συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία»

Αγαπητοί φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Διεθνής Συντονιστής του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», χειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Wrigley συνεχίζει για πέμπτη σχολική χρονιά (2015-2016) την εκστρατεία “Litter Less”.

Συνολικά από το 2011 έως το 2015 έχουν πάρει μέρος στην εκστρατεία 88 Σχολεία.

Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.

Η εκστρατεία αυτή απευθύνεται σε Δημοτικά Σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία». Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δικές τους ενέργειες με θέμα τα απορρίμματα και να διοργανώσουν μια εκδήλωση για την μείωση των σκουπιδιών στα σχολεία τους.

Πώς λειτουργεί η εκστρατεία “Litter Less”

Τα συμμετέχοντα σχολεία θα χρειαστεί να οργανώσουν μια εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας, π.χ. μια ημέρα καθαρισμού του σχολείου ή της γειτονιάς σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των 7 βημάτων του Δικτύου, θα πρέπει :

• Να δημιουργήσουν Περιβαλλοντική Επιτροπή
• Να πραγματοποιήσουν έρευνα στο σχολικό χώρο σχετικά με τα απορρίμματα
• Να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο
• Να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης
• Να συνδέσουν τις δράσεις τους για το Litter Less με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
• Να ενημερώσουν και να εμπλέξουν όλη τη σχολική κοινότητα, καθώς και την τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των δράσεων τους
• Να δημιουργήσουν, με αφορμή τη δράση Litter Less, έναν οικοκώδικα σχετικό με τα απορρίμματα, ένα διαφημιστικό σλόγκαν ή ένα video που θα αφορά στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό χώρο (όπως μείωση συσκευασιών τροφίμων κτλ).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων σχολείων

Τα σχολεία θα πρέπει:

• Να εγγραφούν στη νέα ιστοσελίδα που αναμένεται να κατασκευαστεί για την εκστρατεία αυτή από το Διεθνές Συντονιστικό (σύντομα θα σας αποστείλουμε το σχετικό link).
• Μετά τη δημιουργία του προφίλ τους, θα εμφανιστεί η σελίδα στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί το Σχέδιο δράσης, ενώ με το τέλος της δράσης θα χρειαστεί να υποβάλουν την τελική αναφορά για τις δράστηριότητες που υλοποίησαν.
• Να συνεργαστούν με κάποιο σχολείο που συμμετέχει στην εκστρατεία, είτε από την Ελλάδα, είτε από κάποια άλλη χώρα (Κύπρος, Ρωσία, Βόρεια Ιρλανδία, ΗΠΑ, Κίνα, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγκάντα).
• Να ανακοινώσουν την έναρξη της εκστρατείας σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ΕΕΠΦ μέσα στον Οκτώβριο.

Χρονοδιάγραμμα εκστρατείας “Litter Less”

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής με φαξ (210 3225285) ή με e-mail (education@eepf.gr) στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2015. Συνολικά θα επιλεγούν 25 δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, σε κάθε νέο σχολείο που θα συμμετάσχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα δοθεί και κάποιο χρηματικό ποσό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας!

Χριστίνα